Partnerskap

Partnerskapsmodell skapar möjligheter för Aibel att utveckla sin verksamhet

Med en och samma kontaktväg till all nödvändig expertis inom facility management kan norska Aibel fokusera på det de gör bäst. I år firar vi tio år av samarbete och nu väntar nya gemensamma projekt.
Det norska bolaget Aibel är specialiserat på design, konstruktion och underhåll av anläggningar inom energisektorn. Bolagets verksamhet bedrivs på sex platser runtom i Norge och sedan tio år levererar Coor facility management-tjänster till Aibels samtliga anläggningar. Uppdraget inkluderar lokalvård, fastighetsdrift, restaurang, reception, säkerhetstjänster, posthantering, växtservice och nu senast – arbetsplatsrådgivning.

– Nu har vi tagit hjälp av Coor Advisory för att utforma en modern arbetsplats på vårt ingenjörskontor i Asker, berättar Mette Steinsland, Head of Facility Management på Aibel och fortsätter:
– Det är just det här som skapar det största värdet i vårt arbete med Coor – att vi har en bred och professionell facility management-organisation i ryggen. Vi kan alltid kontakta Coors experter med funderingar och de kommer ofta med egna initiativ. Coor och Aibel arbetar enligt en partnerskapsmodell, där båda parter delar värderingar, mål, resultat, risker och belöningar.
Adam Därnemyr, kontraktschef på Coor och Mette Steinsland, Head of Facility Management på Aibel.
Mette Steinsland beskriver partnerskapet som en framgångsrik resa.
– Partnerskapsmodellen ger ett speciellt fokus. Coor vill helt enkelt göra det som är bäst för oss på Aibel och är en mycket flexibel och förstående partner.

Adam Därnemyr, kontraktschef på Coor, instämmer i hennes resonemang.
– Vi har lyckats göra stora besparingar åt Aibel och har visat oss vara väldigt flexibla. Aibel litar på våra beslut – det gör att vi kan spara pengar åt dem men också att de låter oss satsa på det vi bedömer vara viktigt, säger han.

Coors IFM-leverans sysselsätter 65 medarbetare och inkluderar många verksamhetsområden inom bolaget, men gränssnittet mot kunden är alltid en enda kontaktväg in – oavsett vad det gäller.
– Att ha en “single point of contact” har inneburit viktiga synergier och besparingar för oss, säger Mette Steinsland.

Nyligen förlängdes kontraktet mellan Aibel och Coor med fem år. Beslutet grundades både på hur väl samarbetet fungerat historiskt och på framtida gemensamma utvecklingsmöjligheter.
– Jag ser stor potential framåt, till exempel i hur vi kan nyttja Coors kompetens inom energieffektivisering och hållbarhet, säger Mette Steinsland.

Det nya avtalet inkluderar den befintliga leveransen samt en rad kommande förbättringar som Coor har föreslagit.
– Vi hade en mycket fin dialog med Coor och bedömde att det här var så pass intressant att utforska att vi beslöt oss för att inte gå ut i en ny upphandling med andra leverantörer, säger Mette Steinsland.

Om Aibel

Aibel bygger och underhåller plattformar och annan kritisk infrastruktur för energibranschen. Företaget har en ledande position inom den europeiska offshore vindindustrin samt inom elektrifiering av offshore olje- och gasinstallationer och landbaserade processanläggningar. Aibel är en av de största leverantörerna på den norska kontinentalsockeln och erbjuder ett komplett sortiment av innovativa och hållbara lösningar. Över 5 000 anställda arbetar vid företagets kontor i Norge, Thailand och Singapore. Dessutom äger Aibel två moderna varv i Haugesund, Norge, och i Laem Chabang, Thailand, med betydande kapacitet för prefabricering och konstruktion.
Tillbaka