Hållbarhet i fokus

Coors Carbon Insight visar var vi kan minska våra utsläpp

DSB är ett av drygt tjugo företag som under året har testat Coors tjänst Carbon Insight.
Aske Mastrup Wieth-Knudsen, Head of Sustainability på DSB, berättar att tjänsten hjälper DSB att identifiera förbättringsområden och prioritera åtgärder.
Hanna Cedervall, Group Sustainability Manager på Coor, har varit med och utvecklat Carbon Insight och beskriver den på följande sätt:
– Kunden får en rapport som innehåller klimatdata som visar hur utsläppen är fördelade per tjänst i vår leverans. Dels hjälper tjänsten kunderna när de gör sina klimatberäkningar, dels möjliggör den att vi kan identifiera gemensamma fokusområden som vi jobbar med tillsammans.

Värdefulla insikter om utsläppen i scope 3
DSB har länge arbetat för att minska sina koldioxidutsläpp och när företaget anslöt sig till Science Based Target-initiativet (SBTi) blev det större fokus på utsläpp från leverantörer, en del av så kallade scope 3-utsläpp.

– Vi har åtagit oss vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet och Coors tjänst förser oss med värdefulla insikter om utsläppen i scope 3, som gör att vi kan identifiera förbättringsområden och prioritera åtgärder med hjälp av konkret och detaljerad data. Till exempel visar den att mer än hälften av våra koldioxidutsläpp kopplat till Coors leverans kommer från kategorin mat och dryck, vilket gör att vi kan rikta våra insatser dit för maximal effekt, säger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

– Den här typen av insikter är nödvändiga för att vi ska kunna driva igenom den omställning som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. För att minska utsläppen måste vi börja med att mäta dem. Vi är ett av de första nordiska företagen som erbjuder en tjänst för klimatberäkningar och den här typen av tjänster blir allt viktigare både med anledning av en allt hårdare lagstiftning och att fler företag ansluter sig till SBTi, fyller Hanna Cedervall i.

Förutom att visa varifrån utsläppen kommer synliggör Carbon Insight även hur de har beräknats utifrån GHG-protokollet. Tjänsten redovisar i första hand aktivitetsbaserad data beräknad på kvantiteter såsom kilogram och liter. Där det inte är möjligt baseras beräkningarna istället på utgifter för inköpta volymer.

– Vi utvecklar ständigt våra tjänster och målet är att den hybrida beräkningsmodell vi använder idag ska kunna ersättas av en modell som enbart baseras på aktivitetsbaserad data, förklarar Hanna Cedervall.

Ökad efterfrågan på detaljerad hållbarhetsdata
Aske Mastrup Wieth-Knudsen välkomnar fler aktivitetsbaserade klimatberäkningar och vill också gärna se ett system där utsläppsdata integreras sömlöst i exempelvis fakturorna. Detta, menar han, skulle ge insikter i realtid för ett mer effektivt beslutsfattande.

– För oss är det värdefullt att ha en dialog med DSB och andra kunder med ambitiösa klimatmål. Jag är övertygad om att vi kommer se en snabb utveckling av klimatberäkningar och att AI kommer ha en roll i att få fram pålitlig data i realtid, säger Hanna Cedervall.

Förutom att ny teknik kommer att flytta fram gränserna för vad vi kan mäta och följa upp drivs utvecklingen också av en allt hårdare lagstiftning.

– Den klimatdata våra kunder efterfrågar är ofta samma data vi vill ha från våra leverantörer. Vi märker också att det finns ett ökat intresse hos våra slutanvändare och samhället i stort. Utmaningen är densamma oavsett vem du är, vilket företag eller vilken bransch du representerar – därför måste vi bli bättre på att samarbeta i de här frågorna, säger Hanna Cedervall och får medhåll:

– Vi tittar alltmer på hur vi kan sätta klimatmål i nya kontrakt. Företag som tillhandahåller aktivitetsbaserad utsläppsdata blir mer konkurrenskraftiga. Det är en parameter som kommer att vara nödvändig i framtiden, avslutar Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Carbon insight

  • Visar detaljerade klimatavtryck för just de tjänster och produkter som Coors kund köper.
  • Data baseras på Coors direkta och indirekta klimatutsläpp från scope 1–3 (se nedan). Data bryts ner på kundnivå, fördelat på inköpskategorier inom varje tjänsteområde.
Så redovisas utsläpp
  • GHG-protokollet = en vanlig standard för att beräkna utsläpp.
  • Scope 1 = företagets egna utsläpp
  • Scope 2 = utsläpp från energianvändning
  • Scope 3 = Indirekta utsläpp som härstammar från företagets värdekedja, inklusive leverantörer, kunder och användning av produkter. Representerar de bredaste och mest komplexa aspekterna av klimatpåverkan, vilket är viktigt att adressera för en heltäckande klimatberäkning.
  • Aktivitetsbaserad data = kvantitativa mätningar av aktiviteter som genererar utsläpp, till skillnad från beräkningar utifrån schabloner.
Tillbaka