Investering

Vi bygger ett starkare Coor för framtiden

Under 2023 har vi vunnit ett antal stora nya affärer, däribland Swedbank och vi har förlängt ett antal viktiga kontrakt. Dessutom ser vi en bra aktivitetsnivå i marknaden och en mycket positiv trend på vår skadefrekvens, säger Coors CFO Andreas Engdahl.
Hur vill du sammanfatta 2023?
− Mycket har varit positivt. Vi ser en bra aktivitetsnivå i marknaden, och vi har vunnit en rad nya affärer, däribland Swedbank i Sverige och ATP Ejendomme i Danmark. Vi har dessutom förlängt ett antal viktiga kontrakt, bland annat med Aibel, Equinor Offshore och MAN. Vi har en stark position på en marknad med solid organisk tillväxt så framtidsutsikterna för fortsatt tillväxt är positiva. Vi är också stolta över våra höga ambitioner både inom miljömässig och social hållbarhet, där vi bland annat ser en positiv trend när det gäller vår skadefrekvens som vi arbetat med aktivt under många år.

Samtidigt har 2023 varit ett utmanande år, med både oro i omvärlden och en fortsatt hög inflationsnivå. Vi som bolag har inte riktigt presterat i nivå med våra finansiella målsättningar. Jag tror mycket på den kraftsamling vi nu gör i form av ett åtgärdspaket, och är övertygad om att det kommer att få oss tillbaka till det marginalmål vi satt upp.

Vad har varit ditt fokus som CFO under året?
− Mitt främsta fokus under året har varit lönsamhet. Men samtidigt som lönsamheten naturligt stått högt på agendan under året har det också varit viktigt att fortsätta fokusera på andra viktiga värderdrivare i bolaget. Vår kassagenerering är fortsatt stark vilket är en viktig komponent för att kunna fortsätta hålla en hög utdelningsnivå.

Står hållbarhet fortfarande högt på agendan?

− Vi har alltid stort fokus på hållbarhet – både social och miljömässig. I början av året tecknade Coor ett avtal om en hållbarhetslänkad refinansiering. Transaktionen bekräftar också förtroendet för Coor från de banker vi samarbetar med och jag vill tacka dem för deras fortsatta stöd. Genom denna hållbarhetslänkade transaktion bekräftar vi också Coors starka sociala och miljömässiga åtaganden som är en central del i vår strategi.

Under året har vi också fått vårt mål för Net-Zero 2040 validerat av en tredje part. Det visar återigen på att vi fokuserar på rätt saker i vår hållbarhetsstrategi. Det här är en av de saker vi gör för att framtidssäkra vårt företag och behålla vår marknadsledande position inom facility management i Norden.

Coor står stabilt trots en osäker omvärld, vad beror det på?
− Coor har en stark finansiell ställning och vi har en stark kassagenerering. Vi är trygga tack vare vår genomtänkta affärsmodell med en stor andel abonnemang som ger oss en förmåga att generera starka kassaflöden även i föränderliga tider. Många verksamheter behöver hitta ny effektivitet i lågkonjunktur och effektivitet är just det som Coor är så bra på! Jag vet också av erfarenhet att det brukar dyka upp många nya outsourcing-möjligheter i utmanande tider.

Hur tänker Coor kring direktavkastning?
− Coor ser ett stort värde i hög direktavkastning. Vi har en utdelningspolicy som säger att vi ska dela ut 50 procent av vårt justerade nettoresultat, men historiskt har vi delat ut ungefär 100 procent av vårt justerade nettoresultat. Utöver det har vi också kunnat genomföra ett antal viktiga värdeadderande förvärv som ytterligare stärkt vår position i Norden.

Hur ser du på framtiden för Coor?
− Jag ser ljust på framtiden. Det åtgärdsprogram vi sjösatte under hösten 2023 ska stärka lönsamheten framåt. Vi tar ett samlat grepp och bygger ett starkare Coor för framtiden och målet är att stärka lönsamheten och komma tillbaka till våra finansiella målsättningar samtidigt som vi fortsätter bygga ett hållbart företag. Det faktum att vi har ett attraktivt erbjudande på en växande marknad och en historia av att vara starka i föränderliga tider, gör att jag ser positivt på 2024 och de kommande åren.

Tre skäl att investera i Coor

1
Coor är marknadsledande på en stabil marknad där det finns goda tillväxtmöjligheter.
2
Coor är relativt konjunkturokänsligt med stabil lönsamhet.
3
Coor har hög kassagenerering vilket skapar en bra bas för utdelning.
Tillbaka