Coors kunder

Tre frågor till Jens Ebbe Rasmussen, chef för affärsutveckling och försäljning, Coor

Hur såg året ut ur ett tillväxtperspektiv?
– Nyförsäljningen under 2023 var mycket framgångsrik. Totalt blev året det tredje bästa i Coors historia.

Vad har gjort Coor så framgångsrika?
– Vår framgång bygger på förmågan att utveckla lösningar, oavsett om det handlar om tjänsteexpertis, innovationer eller ledning av transformationsprojekt. Detta år präglades av framgångar inom alla segment; stora och komplexa förstagångs-outsourcingavtal, strukturerade upphandlingar inom IFM och enstaka tjänster samt proaktiv försäljning till mindre kunder.

Vilka aktiviteter har Coor genomfört för att stötta tillväxten?
– Coor var pionjär inom IFM i Norden och har historiskt sett tilldelats majoriteten av de stora förstagångsoutsourcingkontrakten. Vi har lyckats behålla vår expertis genom att kontinuerligt investera i affärsutvecklingskapacitet. Vi har idag mycket starka projektledare i traditionella RFP-processer (Request for Proposal-processer). Dessutom har vi lyckats stärka vår förmåga att proaktivt sälja till mindre kunder. Vi har byggt upp kapacitet i nya geografiska områden och även lyckats dra nytta av försäljningssynergier i detta segment genom de förvärv vi har gjort de senaste åren. Jag vill även lyfta fram de stora investeringar vi just nu gör inom innovationsområdet. Innovationer löser våra kunders utmaningar på ett mer värdeskapande sätt. Att kunna erbjuda innovativa tjänster handlar mer om att vara kundernas partner än om att sälja.
Tillbaka