Innovation

Innovation visar vägen till hållbarhet

Innovation finns i Coors DNA och är en viktig del av affären. Jenny Lindgren, Chef Operationell utveckling och digitalisering, och Linus Palmkvist, Nordisk chef tjänsteutveckling fastighetstjänster, berättar om hur innovation bidrar till att vi blir hållbara på riktigt.  
Hur bidrar innovation till ökad hållbarhet?
– Att jobba med innovation är en del av vårt förbättringsarbete som tillför värde i våra tre hållbarhetsdimensioner. Förutom att spara på kostnader och naturens resurser kan det handla om att ersätta tunga eller osäkra arbetsmoment med maskiner, förklarar Jenny Lindgren.

– Innovation kommer i många fall visa vägen till hållbarhet, men aldrig vara hela lösningen. Med innovationer kan vi optimera underhåll och utföra arbeten snabbare och smartare. Men för att bli hållbara på riktigt måste vi även göra uppoffringar och ändra matvanor, minska konsumtion och återbruka mer, lägger Linus Palmkvist till.

Hur jobbar Coor med innovation?
– Under många år har vi byggt upp ett starkt samarbete med startups, kunder och leverantörer som hjälper oss att forma morgondagens facility management. Innovation finns i Coors DNA och är en viktig del av vår affär. Det är också en av anledningarna till att jag sökte mig hit. Här finns mod, nyfikenhet och en vilja att utveckla hållbara tjänster som gynnar såväl oss som våra kunder och samhället i stort, säger Jenny Lindgren.

– Förutom det djupt rotade drivet att utveckla, har vi en styrka i vår kännedom om branschen och samlade kompetens. Vi testar alla lösningar och skalar bort det som inte fungerar innan det når kund. Det kan handla om att lösningen behöver förbättras, inte är tillräckligt bra eller att den ligger fel i tiden, förklarar Linus Palmkvist.

Vad har kunderna efterfrågat under året?
– Många kunder vill liksom vi minska sitt klimatavtryck. Eftersom fastigheter står för ungefär 35 procent av världens energianvändning är många intresserade av tjänsten SmartEnergy, som reducerar energianvändningen i befintliga byggnader med cirka 20 procent för en genomsnittskund. En kund som därtill också byter belysning och adderar styrning kan minska sin användning ännu mer, säger Linus Palmkvist.

Vilka av Coors tjänster har störst potential att bidra till ett mer hållbart samhälle?
– Flera av våra tjänster, som SmartEnergy, SmartLighting och SmartCharge, hjälper företag att minska sin energianvändning och därmed bli mer hållbara. Viktiga utvecklingsområden är effektivare styrning av ljus, kyla, värme och ventilation. Fler och billigare sensorer skapar bättre förutsättningar för övervakning och möjligheter att gå mot prediktivt underhåll. Vi får en mer effektiv, automatiserad tillsyn som ger oss underlag att sätta in rätt underhållsåtgärd i rätt tid och leverera ett mer hållbart underhåll, förklarar Linus Palmkvist.

– Förutom de tjänster Linus redan nämnt vill jag lyfta Remote Support, där en lekman kopplar upp sig mot en tekniker och via AR, augmented reality, som är en kombination av verkligheten och ett lager av visuell data, får hjälp att felsöka och avhjälpa fel. Den typen av tjänster, som gör att experter kan hjälpa fler på kortare tid och verka inom större geografiska områden, kommer vi se mer av framöver, säger Jenny Lindgren.

Var är kundernas efterfrågan störst vad gäller smart-tjänsterna?
– Belysning, det vi kallar Coor SmartLigthing, är det område som efterfrågas mest av våra kunder. I september 2023 kom en ny EU-lagstiftning som innebär att alla lysrör börjar fasas ut. Vi hjälper våra kunder att byta ut all belysning, vilket kan reducera energianvändningen för belysning med mer än 90 procent. I tjänsten Coor SmartLighting finns moderna belysningssystem där varje armatur utrustas med en sensor. Sensorn reagerar på närvaro och dagsljus och skapar på så sätt en energieffektivare belysning utan att kompromissa på kvalitén. Detta gör en stor inverkan på den totala energianvändningen och minskar våra kunders klimatavtryck, och ger förutsättningar för Coor att arbeta efter en mer datadriven underhållsmodell, säger Linus Palmkvist.

– Ett extra plus är att Coor SmartLighting gör gott inte bara för miljön, utan även för medarbetarna. Bra belysning gör att medarbetarna inte bara ser bättre, utan att de dessutom både fungerar och mår bättre. Genom att simulera dagsljus kan SmartLighting påverka bland annat melatonin- och kortisolhalterna i kroppen vilket i sin tur ger bättre nattsömn, ökat välmående, samt ökad produktivitet och kreativitet hos medarbetarna, avslutar Jenny Lindgren.
Tillbaka