Hållbarhet i fokus

Hållbara är något vi behöver bli tillsammans

Coors övergripande mål är att leverera på våra finansiella mål utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Här summerar Maria Ekman, Head of Sustainability på Coor, vårt hållbarhetsår 2023.
Vad är du mest stolt över med Coors hållbarhetsår?
– Jag är väldigt stolt över vår höga ambition och att vi inte tummar på det långsiktiga, trots att samhället prövar oss mer än någonsin. Det är betydligt lättare att arbeta hållbart i tider som inte präglas av politisk och ekonomisk instabilitet. Att vi under ett år med stora globala utmaningar sätter som mål att nå nettonollutsläpp senast 2040 säger mycket om Coor som bolag, säger Maria Ekman, Head of Sustainability på Coor.

Vad har varit utmärkande under året?
– Det mest utmärkande under året har varit den fortsatta ökningen av antalet regleringar inom hållbarhetsområdet och det är något vi välkomnar. Även om det ställer högre krav på oss som företag är vi positiva till den här utvecklingen och ser att den behövs eftersom den gör det lättare för investerare, företag och konsumenter att göra medvetna, hållbara val, förklarar Maria Ekman.

Förra året hade social hållbarhet ett uppsving, håller trenden i sig?
– Social hållbarhet är en av Coors viktigaste frågor och vi ser att det fortsatt finns ett stort engagemang hos andra företag och samhället i stort. Coors största bidrag är att vi sätter människor i arbete och erbjuder bra arbetsvillkor och justa arbetsförhållanden, men vårt engagemang slutar inte där. Vår verksamhet sätter människor i arbete även hos våra leverantörer och det är lika viktigt att de har en bra arbetssituation och lön i förhållande till det arbete de utför. Det känns väldigt angeläget i en tid när psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar i samhället, konstaterar Maria Ekman.

Vilka utmaningar ser du om du blickar framåt?
– Just nu är det väldigt stort fokus på generellt ökade kostnader och mycket talar för att det kommer fortsätta vara det framöver. Samtidigt ser jag att det genererar en stor potential att komma framåt i omställningen som krävs för att vi ska klara klimatmålen i Parisavtalet. Inom exempelvis mat och dryck skulle en högre andel vegetabiliska ingredienser kunna göra god effekt även i plånboken eftersom de ofta är billigare. Vi ser också en ökad efterfrågan på våra tjänster som optimerar kundernas energianvändning, konstaterar Maria Ekman och fortsätter:

– Klimatavtrycket är fortfarande en av de viktigaste frågorna inom miljömässig hållbarhet och vi ser glädjande nog att biologisk mångfald klättrar högre upp på agendan. Eftersom den är en förutsättning för att våra ekosystem ska fungera har vi initierat flera aktiviteter som gynnar vår lokala flora och fauna.

Ser du någon utmaning som kräver en innovativ lösning?
– Ska jag peka på en specifik fråga ser jag en stor utmaning i hur vi använder våra befintliga byggnader. Hur ska vi utnyttja fastigheterna så effektivt som möjligt och inte värma upp ytor i onödan? Det är frågor som till viss del kan lösas med innovationer men som också kräver nya tankesätt och beteenden. Vi befinner oss i ett läge som kräver radikala förändringar och det enda sättet att klara omställningen är med gemensamma krafter. Hållbara är något vi behöver bli tillsammans, avslutar Maria Ekman.
Tillbaka