Coors kunder

Coor och ATP Ejendomme inleder partnerskap för framtidens kontorsfastigheter

Bild: ATP Ejendomme. Fotograf: Rune Johansen
Coor och det danska fastighetsbolaget ATP Ejendomme vill möta kundernas behov av smarta och hållbara kontor med god service.
Kvadratmeter och ett attraktivt läge är inte längre tillräckligt för företag som hyr kontorslokaler. Idag finns även en önskan om “space-as-a-service”, en mer hållbar kontorsmiljö med en utvecklad servicemeny.
Det är bakgrunden till att ATP Ejendomme har ingått partnerskap med Coor kring ett nytt, datadrivet serviceerbjudande.

– Vi har en tydlig ambition att skapa kontorsmiljöer som stöttar våra kunders verksamhet och framgång. Här spelar “space-as-a-service” och facility management en nyckelroll, och jag är glad att Coor hjälper oss med detta, säger Martin Vang Hansen, vd för ATP Ejendomme.

Data är nyckeln till framgång
Användning av data är en grundläggande del av partnerskapet och en förutsättning för att tjänsterna ska kunna skräddarsys. Ett bra exempel på hur data kan användas för att förbättra kundernas serviceupplevelse är sensorer som registrerar användningen av kontor, mötesrum och korridorer, vilket gör att man kommer kunna anpassa lokalvården efter kundernas behov.

Enligt Jørgen Utzon, landschef på Coor i Danmark, är det just möjligheten att skräddarsy servicen som är nyckeln till framgång:
– På Coor strävar vi efter att skapa smarta arbetsplatser med högsta möjliga trivsel och arbetsglädje. Här kombinerar vi våra kunskaper inom serviceleveranser med innovativ dataanvändning, så att ATP Ejendomme kan underlätta för sina kunder i vardagen, säger han.

Utökas successivt
Partnerskapet inleddes i oktober 2022 med sju fastigheter i Köpenhamn, där Coor ansvarar för skötsel av utomhusmiljöer och drift av lunchrestaurangerna. Den 1 december 2023 utökades samarbetet med ytterligare tio fastigheter, och planen är att successivt lägga till fler under 2024.

Coors avtal med ATP Ejendomme

Serviceavtalet omfattar 27 av ATP Ejendommes fastigheter i Köpenhamn. I den första etappen är det gemensamhetsutrymmena i fastigheter med flera olika användare som ingår i avtalet. På sikt kommer kontorskunderna även att kunna köpa till tjänster som fönstertvätt, lokalvård och fastighetsskötsel.
Tillbaka

Möt fler av Coors kunder