Coors kunder

Sensorteknik ökar förståelsen för hur byggnader används

Nicoletta Petre och Monika Kissova från Coor deltog i pilotprojektet och är mycket nöjda med resultatet.
Datadriven städning är ett fokusområde inom Coor. På ett av Equinors kontor har Coor nyligen avslutat ett pilotprojekt där sensorer från Disruptive Technologies kommunicerar med det digitala verktyget CleanPilot och våra digitala lokalvårdsplaner.
Syftet med projektet var att undersöka hur utrymmen i byggnader används för att sedan anpassa lokalvården efter detta. Normalt utförs lokalvård enligt en överenskommen frekvens, oavsett om ett specifikt rum har använts eller inte.

Sensorer mäter användningen av mötesrum
Disruptive Technologies erbjuder en lösning där man installerar en så kallad connector i byggnaden. Ett nästintill obegränsat antal sensorer kan anslutas till connectorn, som i sin tur kopplas till en programvara. I pilotprojektet på Equinor användes sensorer som mäter användningen av mötesrum och toaletter. Det finns tre olika typer av sensorer; rörelsesensorer, touch-paneler samt enheter som inte är större än ett frimärke som registrerar när dörrar öppnas.

Förutom att utmana hur lokalvården organiseras har projektet gjort Coor och kunden ännu mer medvetna om de möjligheter som sensorer ger när det gäller att förstå användningen av byggnader. För lokalvård innebär det exempelvis att om man har data kring att ett rum inte har använts så finns det inget behov av att städa det. Detta är naturligtvis positivt ur ett kundperspektiv eftersom lokalvårdarna kan använda sin tid till mer värdeskapande uppgifter. Det har även en positiv bieffekt när det gäller motivation och arbetsmiljö för medarbetarna, eftersom deras dagliga arbetsuppgifter blir mer meningsfulla och mindre präglade av rutiner.

Data hjälper oss utveckla lokaler för nya arbetssätt
Sensordata kan också bidra till att tydliggöra användningen av utrymmen i en byggnad. Ett exempel är att behovet av stora mötesrum i många fall har minskat de senaste åren. Dessa rum används istället för aktiviteter som Teams-möten och telefonsamtal. För denna typ av aktiviteter skulle man istället kunna införa mindre bås.

Hur man går vidare med sensorteknik på Equinor kommer att beslutas inom en snar framtid, och det finns mycket spännande fakta och goda resultat att ta hänsyn till.

Om Equinor

Equinor är ett internationellt energibolag som strävar efter långsiktigt värdeskapande i en framtid med låga koldioxidutsläpp. Equinors projektportfölj omfattar olja och gas, förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar, med ambitionen att bli ett nettonoll-energiföretag senast 2050. Equinor har sitt huvudkontor i Stavanger i Norge, och är den ledande operatören på den norska kontinentalsockeln. Equinor finns i cirka 30 länder världen över.
Tillbaka

Möt fler av Coors kunder